Buy Me A CoffeeRegexLearn - Learn Regex step by step, from zero to advanced | Product Hunt

Regex Cheatsheet

Вивчіть всі шаблони та символи Regex за допомогою Regex Cheatsheet.

Основне

Відповідає початку рядка.

an answer or a question
^\w+

Відповідає кінцю рядка.

an answer or a question
\w+$

Відповідає симовлу слова або позиції в кінці слова.

an answer or a question
n\b

Відповідає симолу слова або позиції, яка не знаходиться в кінці слова.

an answer or a question
n\B

Прапори

Робить вираження нечутливим до регістру.

CaT
cat

Гарантує, що вираження не зупиниться на першому збігу.

cat cat cat
cat

Якщо не увімкнено, початок та кінец рядка рівні початку та кінцю всього рядка. Це не працює для кожного рядка окремо.

cat
cat
cat

Група & Посилання

Групує вираження.

hahaha hah haha
(ha)+

Посилається на згруповане вираження.

hah haa dad
(\w)a\1

Створює групу, на яку не можна посилатися.

hahaha hah haha
(?:ha)+

Класи символів

Відповідає будь-якому символу в наборі.

bar ber bir bor bur
b[eo]r

Відповідає будь-якому символу, який не входить до набору.

bar ber bir bor bur
b[^eo]r

Відповідає всім словам між двома символами, включаючи їх самих.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
[e-i]

Відповідає будь-якому символу, окрім розривів рядка.

hi 012 _-!?
.

Відповідає будь-якому буквенно-циферному символу, включаючи підкреслення.

hi 012 _-!?
\w

Відповідає будь-якому не буквенно-циферному символу.

hi 012 _-!?
\W

Відповідає будь-якому числовому символу.

+1-(444)-222
\d

Відповідає будь-якому нециферному символу.

+1-(444)-222
\D

Відповідає будь-якому пробільному символу.

one two
\s

Відповідає будь-якому непробільному символу.

one two
\S

Пошук

1st 2nd 3pc
\d(?=nd)
1st 2nd 3pc
\d(?!nd)
#1 $2 %3
(?<=%)\d
#1 $2 %3
(?<!%)\d

Квантифікатори та чергування

Вираз відповідає одному або декільком.

bp bep beep beeep
be+p

Вираз відповідає нулю чи більше.

bp bep beep beeep
be*p

Вираз відповідає зазначеним діапазонам.

bp bep beep beeep
be{1,2}p

Робить вираз необов'язковим.

color, colour
colou?r

Очікується збіг одного із зарезервованих виразів.

fat, cat, rat
(c|r)at