Regex Cheatsheet

Tüm Regex pattern ve sembollerini Regex Cheatsheet ile keşfedin.

Çapalar

Dize veya satırın başlangıcıyla eşleşir.

an answer or a question
^\w+

Dize veya satırın sonuyla eşleşir.

an answer or a question
\w+$

Bir sözcüğün sonunda sözcük karakteri veya konumu ile eşleşir.

an answer or a question
n\b

Bir sözcüğün sonunda olmayan sözcük karakteri veya konumu ile eşleşir.

an answer or a question
n\B

Bayraklar

İfadeyi büyük/küçük harfe duyarsız hale getirir.

CaT
cat

İfadenin ilk eşleşmede durmamasını sağlar.

cat cat cat
cat

Etkinleştirilmezse satır başlangıcı ve sonu tüm dizenin başlangıcına ve sonuna eşit olur. Her satır için ayrı ayrı çalışmaz.

cat
cat
cat

Grup & Referans

Bir ifadeyi gruplandırır.

hahaha hah haha
(ha)+

Gruplanmış bir ifadeye referansta bulunur.

hah haa dad
(\w)a\1

Referansta bulunulamayan bir gruplama yapar.

hahaha hah haha
(?:ha)+

Karakter Sınıfları

Setteki herhangi bir karakterle eşleşir.

bar ber bir bor bur
b[eo]r

Sette olmayan herhangi bir karakterle eşleşir.

bar ber bir bor bur
b[^eo]r

Kendileri dahil iki karakter arasındaki tüm karakterleri eşleştirir.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
[e-i]

Satır sonları dışında herhangi bir karakterle eşleşir.

hi 012 _-!?
.

Herhangi bir alfanumerik karakterle eşleşir. Alt çizgi dahil.

hi 012 _-!?
\w

Herhangi bir alfanumerik olmayan karakterle eşleşir.

hi 012 _-!?
\W

Herhangi bir sayısal karakterle eşleşir.

+1-(444)-222
\d

Herhangi bir sayısal olmayan karakterle eşleşir.

+1-(444)-222
\D

Herhangi bir boşluk karakteriyle eşleşir.

one two
\s

Herhangi bir boşluk olmayan karakterle eşleşir.

one two
\S

Bakınma

1st 2nd 3pc
\d(?=nd)
1st 2nd 3pc
\d(?!nd)
#1 $2 %3
(?<=%)\d
#1 $2 %3
(?<!%)\d

Niceleyiciler ve Alternasyon

İfade bir veya daha fazlasıyla eşleşir.

bp bep beep beeep
be+p

İfade sıfır veya daha fazlasıyla eşleşir.

bp bep beep beeep
be*p

İfade, belirtilen aralıklarda eşleşir.

bp bep beep beeep
be{1,2}p

İfadeyi isteğe bağlı hale getirir.

color, colour
colou?r

Veya gibi çalışır. Ayırdığı ifadelerden birinin eşleşmesini bekler.

fat, cat, rat
(c|r)at