RegexLearn - Learn Regex step by step, from zero to advanced | Product Hunt
Regular Expressions, abbreviated as Regex or Regexp, are a string of characters created within the framework of Regex syntax rules. You can easily manage your data with Regex, which uses commands like finding, matching, and editing. Regex can be used in programming languages such as Python, SQL, Javascript, R, Google Analytics, Google Data Studio, and throughout the coding process. Learn regex online with examples and tutorials on RegexLearn now.

Dize veya satırın başlangıcıyla eşleşir.

an answer or a question
^\w+

Dize veya satırın sonuyla eşleşir.

an answer or a question
\w+$

Bir sözcüğün sonunda sözcük karakteri veya konumu ile eşleşir.

an answer or a question
n\b

Bir sözcüğün sonunda olmayan sözcük karakteri veya konumu ile eşleşir.

an answer or a question
n\B

İfadeyi büyük/küçük harfe duyarsız hale getirir.

CaT
cat

İfadenin ilk eşleşmede durmamasını sağlar.

cat cat cat
cat

Etkinleştirilmezse satır başlangıcı ve sonu tüm dizenin başlangıcına ve sonuna eşit olur. Her satır için ayrı ayrı çalışmaz.

cat
cat
cat

Bir ifadeyi gruplandırır.

hahaha hah haha
(ha)+

Gruplanmış bir ifadeye referansta bulunur.

hah haa dad
(\w)a\1

Referansta bulunulamayan bir gruplama yapar.

hahaha hah haha
(?:ha)+

Setteki herhangi bir karakterle eşleşir.

bar ber bir bor bur
b[eo]r

Sette olmayan herhangi bir karakterle eşleşir.

bar ber bir bor bur
b[^eo]r

Kendileri dahil iki karakter arasındaki tüm karakterleri eşleştirir.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
[e-i]

Satır sonları dışında herhangi bir karakterle eşleşir.

hi 012 _-!?
.

Herhangi bir alfanumerik karakterle eşleşir. Alt çizgi dahil.

hi 012 _-!?
\w

Herhangi bir alfanumerik olmayan karakterle eşleşir.

hi 012 _-!?
\W

Herhangi bir sayısal karakterle eşleşir.

+1-(444)-222
\d

Herhangi bir sayısal olmayan karakterle eşleşir.

+1-(444)-222
\D

Herhangi bir boşluk karakteriyle eşleşir.

one two
\s

Herhangi bir boşluk olmayan karakterle eşleşir.

one two
\S
1st 2nd 3pc
\d(?=nd)
1st 2nd 3pc
\d(?!nd)
#1 $2 %3
(?<=%)\d
#1 $2 %3
(?<!%)\d

İfade bir veya daha fazlasıyla eşleşir.

bp bep beep beeep
be+p

İfade sıfır veya daha fazlasıyla eşleşir.

bp bep beep beeep
be*p

İfade, belirtilen aralıklarda eşleşir.

bp bep beep beeep
be{1,2}p

İfadeyi isteğe bağlı hale getirir.

color, colour
colou?r

Veya gibi çalışır. Ayırdığı ifadelerden birinin eşleşmesini bekler.

fat, cat, rat
(c|r)at